Biorezonans ile Nörolojik Rahatsızlıklar Tedavisi

Biorezonans ile nörolojik rahatsızlıkların tedavisi

Biorezonans terapisi, sağlıklı yaşam için doğal yaklaşımları tercih eden kişilere, nörolojik bir durum veya hastalığa tedavi seçeneği sunar. Vücudumuzdaki milyarlarca hücrenin her birinin saniyede 2-10 bin kimyasal işlem yaptığı göz önüne alınırsa burada aksaklık olmaması için çok hızlı bir haberleşme sisteminin var olması gerekir. Hücrelerin öncü ve hızlı haberleşme metodu, biofotonlarla gerçekleştirilendir. Bozulmuş bir hücreler arası iletişim birçok fonksiyon bozukluğuna ve hastalığın ortaya çıkmasına sebep olur. Biorezonans terapisi, hücrelerin birbirleriyle iletişiminde rol alan biofoton mekanizmasının sağlıklı frekanslar halinde iletilmesini sağlar, böylece farklı hücreler ve sinir yolları arasındaki iletişimi geliştirir.

Biyoteknolojinin nörolojik hastalıkların tedavisindeki yerini tartışan bilim insanları aynı noktada birleşir. Parezi, nevralji, huzursuz bacak, multiple skleroz (MS), romatizmal hastalıklar gibi vaka incelemeleri bu tip hastalıkların enfeksiyonlar ve toksinler dahil olmak üzere birçok faktörden kaynaklandığını ortaya koymuştur.

Biorezonans, standart tedavi yöntemlerinin tamamlayıcısıdır

Biorezonans terapisinin toksinlerin uzaklaştırılması, hastanın enerji blokajlarının ortadan kaldırılması, bağışıklık sisteminin dengeli ve yeterli çalışması, hasar görmüş doku onarımları, mikrobik ajanların yok edilmesi gibi birçok konuda son derece başarılı olduğunun keşfedilmesi, bu tekniğin nörolojik hastalıkları tedavi etmek veya ilerlemesini yavaşlatmak için kullanılabileceğini göstermektedir.

Değişik organları tutabilen çok sayıda nörolojik hastalıklar bulunmaktadır. Çok çeşitli sebeplerle ortaya çıkabilir, birden fazla fiziksel ve duygusal değişiklikle kendilerini belli edebilirler. Biorezonans terapisi bu hastalıkların standart tedavi yöntemlerinin tamamlayıcısıdır. Diğer standart tıbbi tedavi yöntemlerinin yerini almaz, ancak onların etkinliğini artırıp yan etkilerini azaltmakta fayda sağlar. Geliştirilmiş tedavi edici frekansların kullanılması ve hastalıkların gelişimine ve ilerlemesine katkıda bulunan toksinlerin temizlenmesi yoluyla tedaviye yardım eder.

Nörolojik Rahatsızlık Tedavisi

600’den fazla nörolojik rahatsızlık vardır

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) uzmanlarına göre, dünya nüfusu artıkça nörolojik hastalıkların etkisi bütün ülkelerde hissedilmeye devam edecektir. Nörolojik rahatsızlıklar, beyin, omurilik ve sinirlerden oluşan sinir sistemindeki bir bozukluktan ortaya çıkar. Tüm vücut işlevlerini kontrol eden sinir sisteminde biyokimyasal, yapısal veya elektriksel anormallikler oluşur. Yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu anlatan birçok semptom yaşanır. Nörolojik hastalıklar, genellikle kasları, beyni, nöromüsküler kavşağı, omuriliği, otonom sinir sistemini, kafa sinirlerini, sinir köklerini etkileyen merkezi ya da periferik sinir sistemi hastalıklarıdır.

“Nörolojik rahatsızlıklar” denildiğinde akla ilk olarak Alzheimer veya Parkinson hastalığı gelir, ancak bu terim daha kapsamlıdır. Yalnızca birkaç nörolojik hastalık türü olduğunun düşünülmesi ise yanılgıdır. Büyük bir çoğunluğu için tedavi seçenekleri oldukça sınırlı 600’den fazla nörolojik rahatsızlık vardır. Epilepsi, beyin tümörleri, Alzheimer, Parkinson, bunama ve inme dahil olmak üzere serebrovasküler hastalıklar, migren ve diğer baş ağrısı bozuklukları, multiple skleroz, nöro-enfeksiyonlar, sinir sisteminin travmatik bozuklukları (örneğin beyin travması), yetersiz beslenmeye bağlı nörolojik bozukluklar, parezi, nevralji, huzursuz bacaklar, vertigo gibi.

Nörolojik hastalıkların nedenleri değişken ve her biri kendine özeldir. Bu hastalıklar nörolojik sistemleri tamamen etkileyebilir ya da tek bir yol üzerinde etkili olabilir. Nöron yapısındaki en ufak rahatsızlık, hastalık veya işlev bozukluğuna sebebiyet verebilir. Fiziksel yaralanmalar, çevresel etkiler, enfeksiyonlar, yaşam şekline ve beslenmeye bağlı ya da sadece genetik nedenler nörolojik hastalıklara neden olabilir.

Nörolojik hastalıkların belirtileri ve semptomları her hastaya göre değişir. Nörolojik hastalıkların duygusal belirtileri, duygudurum salınımları, depresyon, ani patlamalar, stres, kaygı ve sanrılar içerebilir. Fiziksel belirtileri ise atikliğin azalması, kısmi veya tam felç, açıklanamayan ağrı, kas güçsüzlüğü, zayıf bilişsel yetenekler, nöbetler, okuma ve yazma zorluğu, baş ağrısı, yorgunluk ve görüş bulanıklığıdır.

Nörolojik hastalıkların tedavisi, hastanın şikayetlerini oluşturan duruma ve etkilenen vücut bölümüne bağlı olarak çeşitlilik gösterir. Tedavinin yanı sıra mümkünse hasta da kayıp fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için rehabilitasyona tabi tutulabilir. Tedavi için ilaçlar, yaşam tarzı değişiklikleri, ağrı yönetimi, fizyoterapi, kognitif terapiler, cerrahi ve biorezonans terapileri önerilebilir.